O firmie ISO 9001 Referencje Systemy Adaptacje budowlane Kopiarki Kontakt

 
Posiadamy Certyfikat ISO 9001

Nasi klienci

Poniżej prezentujemy listę naszych zadowolonych klientówz działalności poza medycznej, z podziałem na odpowiednie kategorie:

Instalacje sygnalizacji pożaru

I. Roboty zrealizowane w obiektach Kancelarii Prezydenta RP
 • Archiwum Kancelarii Prezydenta RP
 • Rezydencja Prezydenta RP
 • Rezydencja Prezydenta RP
 • Rezydencja Prezydenta RP
II. Roboty zrealizowane w obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A.
 • Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Usług Satelitarnych Psary
 • Telekomunikacja Polska S.A. ZT Kielce
 • Telekomunikacja Polska S.A. Oddział Wrocław
 • Telekomunikacja Polska S.A. Oddział Lublin
III. Roboty zrealizowane w obiektach innych podmiotów
 • Uniwersytet Wrocławski - Dom Studenta Dwudziestolatka
 • Szpital Bełchatów
 • Akademia Podlaska Siedlce - Domy Studenta
 • UM Kielce
 • DAEWOO-FSO Warszawa
 • Urząd Rady Ministrów Warszawa
 • Centralna Biblioteka Wojskowa Warszawa
 • Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Geodezji i Kartografii Warszawa
 • Centrum Onkologii Warszawa
 • General Motors Warszawa
 • Zakład Tapicerki Samochodowej Grójec
 • Stacja Obsługi Sprzedaży Samochodów "Autopolmozbyt" Grójec
 • Elektrownia Kozienice S.A
 • Elektrownia Bełchatów S.A.
 • Elektrownia Połaniec S.A.
 • Elektrociepłownia Kielce
 • WSK Świdnik
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Lublin
 • Zakłady Przemysłu Skórzanego Lublin
 • Akademia Rolnicza Lublin
 • Dziecięcy Szpital Kliniczny Lublin
 • CEFARM Lublin
 • CEFARM Częstochowa
 • Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego Częstochowa
 • Chłodnia Częstochowa
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kielce
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna Częstochowa
 • Hotel "VEGAS" Częstochowa
 • Hotel "SKAŁKA" Częstochowa
 • Hotel "KRUSZYNA" Częstochowa
 • Hotel "PATRIA" Częstochowa
 • Wojewódzki Szpital Zespolony Częstochowa
 • Filharmonia Częstochowa
 • Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego
 • POLONTEX Częstochowa
 • PKP Oddział Socjalny Katowice
 • Zakład Pomocy Społecznej Radziechowice
 • Wojewódzka Komenda Policji Kielce
 • Bank PKO Ośrodek Wypoczynkowy Cedzyna
 • Bank Śląski Kielce Bank Spółdzielczy Kielce
 • Bank NBP Oddział Kozienice
 • POLMOZBYT Kielce
 • POLMOZBYT Radom
 • POLMOZBYT Grójec
 • POLMOZBYT Skarżysko-Kam.
 • POLMOZBYT Miechów
 • POLMOZBYT Ostrowiec Św.
 • POLMOZBYT Starachowice
 • Spółdzielnia Inwalidów Kozienice
 • Muzeum Kozienice
 • Muzeum Kielce
 • Muzeum Mikołaja Reja Nagłowice
 • Muzeum Wsi Kieleckiej Kielce
 • Muzeum Przypkowskich Jędrzejów
 • Rejonowy Urząd Pocztowy Zamość
 • Vistula Staszów
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej TARKOL-B
 • Huta Ostrowiec S.A.
 • Fabryka Samochodów Ciężarowych Starachowice
 • Zakłady Metalowe MESKO Skarżysko-Kam.
 • Zakłady Metalowe Walter Radom
 • Areszt Śledczy Radom
 • Fabryka Samochodów Specjalizowanych POLMO SHL Kielce
 • Fabryka Łożysk Tocznych ISKRA Kielce
 • ACUMEN-SERWIS Kielce
 • Państwowe Przedsiębiorstwa Komunikacyjne Tychy
 • Stomil Dębica
 • Zakład Urządzeń Chłodniczych Dębica IGLOPOL Dębica
 • HORTEX Skrzyńsko
 • ZETO Kielce
 • Dom Środowisk Twórczych Kielce
 • Urząd Skarbowy Starachowice
 • Constar Starachowice
 • Zakłady Górniczo-Metalowe ,,Zębiec"
 • ZOZ Kozienice
 • ORS Poręby Leśne

Adaptacje budowlane

Poniżej lista referencyjna prac budowlanych i adaptacyjne w szerokim rozumieniu tego pojęcia zarówno w kraju, jak i za granicą.

I. Roboty zrealizowane w obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A.
 1. Adaptacje budowlane dla TP S.A. w Warszawie
  • w budynku Nowogrodzka / Św. Barbary - wentylacja i klimatyzacja wraz z pracami budowlanymi
  • Adaptacje budowlane dla Pierścieni Lokalnych nr 2, 13,14, 15 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej SDH w WSN"
 2. CUS Psary Obiekt Radiokomunikacji Satelitarnej w Porębach Leśnych
II. Roboty zrealizowane w obiektach innych podmiotów
 1. budynki mieszkalne Praha Zahradni Mesto
 2. zabudowa szeregowa Praha Satalice
 3. Ośrodek Wypoczynkowy Chańcza
 4. Ośrodek Wypoczynkowy Dziwnów
 5. Budynek Administracyjno-Techniczny w Nowinach
 6. budynek administracyjno-biurowy w Kielcach

Instalacje elektryczne

I. Roboty zrealizowane w obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A.
 1. Wymiana rozdzielni średniego napięcia w kompleksie budynków TP S.A. przy ul. Nowogrodzkiej i Św. Barbary w Warszawie wraz z montażem rozdzielni średniego napięcia 13-polowej typu SM6 (w izolacji 6-fluorku siarki);
 2. Adaptacje budowlane, roboty stacyjne i elektryczne dla Pierścieni Lokalnych nr 2, 13,14, 15 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej SDH w WSN".
 3. Modernizacja instalacji elektrycznej NN w Ośrodku Radiokomunikacji Satelitarnej Poręby Leśne - CUS Psary
 4. Modernizacja systemu pomiarowego energii elektrycznej w Ośrodku Radiokomunikacji Satelitarnej Poręby Leśne - CUS Psary
 5. Budynek Techniczno-Administracyjny w Psarach instalacje NN, Rozdzielnia Główna, Linia Kablowa
 6. P T j rozdzielni NN - MNS Psary
 7. P T j rozdzielni SN - Psary
 8. PT linii kablowej SN dla CUS Psary
 9. Linia kablowa SN 15 kV - dł. 4,5 km CUS Psary
 10. Wymiana transformatorów RESIBLOC 1000 VA - 2 szt. dla CUS Psary
 11. Montaż sterowania układów energetycznych - tablica synoptyczna CUS Psary
 12. Montaż rozdzielni MNS szt. 40 - CUS Psary
 13. Modernizacja rozdzielni RS szt. 14 - CUS Psary
 14. Remont linii kablowej SN Wilków - Psary dł. 2km
 15. PTi modernizacji układu zasilania RTCN Sierpc - ZRiT Warszawa
 16. PTi modernizacji układu zasilania RTCN Ślęża - ZRiT Wrocław
II. Roboty zrealizowane w obiektach innych podmiotów.
 1. Modernizacja linii kablowych NN dł. 5 km dla Zakład Energetyczny Skarżysko Kamienna
 2. Budowa stacji trafo MST w 20/630 - Zakład energetyczny Kielce
 3. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, instalacje elektryczne, rozdzielnia, zasilanie główne, rozruch technologiczny
 4. PT bazy magazynowej WPHW w Tarnobrzegu w tym:
  • linie SN
  • stacja trafo
 5. PTj instalacji wewnętrznych NN Dom Towarowy PUCHATEK Kielce
 6. ZTE i PT Domu Towarowego w Rzeszowie, ul. Krasickiego w tym:
  • linie SN
  • stacja trafo
 7. ZTE i PT stacji trafo i linii SN dla PZZ w Kielcach
 8. ZTE i PT linii kablowej SN dla Spółdzielni Niewidomych w Ostrowcu Św.
 9. Linia kablowa SN i stacja trafo dla Teatru Lalki i Aktora "KUBUŚ" w Kielcach.
 10. PTj instalacji elektrycznych, automatyka sterowanie j.w.
 11. ZTE i PT linii kablowej SN zasilania Dworca PKS w Kielcach
 12. PT linii kablowej SN i stacja trafo w Zakładzie Leków Weterynaryjnych w Rzeszowie ul. Przemysłowa
 13. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem - Stomil Dębica
 14. Elektrownia Kozienice -prace montażowe NN
 15. Modernizacja systemu zasilania Szpitala Czerwona Góra
 16. Montaż rozdzielni ZUR Szpital Czerwona Góra
 17. Modernizacja instalacji elektrycznych, automatyka, sterowanie w Hotelu Łysica Ostrowiec Św.
 18. Modernizacja instalacji elektrycznej NN w DS "FAMA" WSP KIELCE
 19. Modernizacja instalacji elektrycznej NN w DS. "MELODIA" WSP KIELCE

Instalacje teletechniczne

I. Roboty zrealizowane w obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A.
 • TP S.A. Warszawa - Pierścienie Lokalne
 • TP S.A. CUS Psary
 • TP S.A. CUS Poręby Leśne
 • Zakład Telekomunikacji Kielce, ul. Targowa
II. Roboty zrealizowane w obiektach innych podmiotów
 • Urząd Skarbowy Starachowice
 • WSP Kielce
 • WSP Częstochowa
 • Elektrownia Kozienice
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • FORMASTER S.A. Kielce
 • OPEL Obręcki Kielce
 • Urząd Gminy Miedziana Góra
 • Magnum System Kielce
 • Bank Spółdzielczy Włoszczowa
 • Związek Międzygminny "Ponidzie"
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kielce
 • Chemarbel Kielce
 • Biuro Techniczno-Handlowe Urz. Technologicznych Skarżysko-Kam.
 • PW Marbo Kielce
 • FŁT ISKRA Kielce
 • RSP Kielce-Dyminy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
 • EVCOP Kielce
 • Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego Kielce
 • Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Kielce
 • Urząd Gminy Słupia Jędrzejowska
 • Hotel Energetyk Kozienice
 • CEFARM Częstochowa/Kamyk
 • RUP Zamość
 • Szk. Podst. Oleśnica
 • Zakł. Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej Kazimierza Wlk.
 • KOŁDICO Kielce
 • TURIMEX Kielce
 • EUROMEDIC Kielce
 • Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarnia

Kopiarki, wielofunkcyjne urządzenia cyfrowe

Obecnie nie prowadzimy działalności związanej z urządzeniami biurowymi.

Copyrights © by P.P. i M. Promont-Serwis Sp. z o.o.