O firmie ISO 9001 Referencje Systemy Adaptacje budowlane Kopiarki Kontakt

 
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008     ISO 9001:2008    ISO 9001:2008

W 2013 roku w NZOZ Centrum Usług Medycznych Promont-Med został wdrożony

System Zarządzania Jakością

wg normy ISO 9001:2008.

System Zarządzania Jakością został wdrożony przez Dyrektora, Pana Marka Gieraka, powołanego pełnomocnictwem Prezesa Zarządu - Pani Małgorzaty Bocian-Bartkowiak do wdrożenia i sprawowania nadzoru nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością oraz sprawowania funkcji Pełnomocnika ds. SZJ. Auditorem wewnętrznym została Pani Anna Wrzosek.

Polityka jakości.

Głównym celem naszych działań jest dostarczanie Pacjentom profesjonalnej specjalistycznej opieki medycznej oraz dążenie do uzyskania optymalnych efektów diagnostyczno-leczniczych.
   ISO 9001:2008

HISTORIA:                                           

Z początkiem 1999 roku w naszej firmie podjęte zostały prace nad wdrożeniem Systemu Zapewnienia Jakości w/g normy ISO 9001 wydanie 1994 r.

Pierwszy Certyfikat ISO 9001:1994 otrzymaliśmy 30.05.2000 roku.


   ISO 9001:2008


Copyrights © by P.P. i M. Promont-Serwis Sp. z o.o.